64. színházi évad
Bronz mecénások
AGREF S.R.O. - KOMÁROM


ANAPLAST SK s.r.o. - Komárom


DUNSTAV DS s. r. o. - Kisudvarnok


F-FIRHANG - Lúcs


FLORISSIMO VIRÁGSZALON - KOMÁROM


GUKOM S.R.O. - GÚTA


Kollár Zoltán - Komárom


SOUTHERM s.r.o. - Dunaszerdahely


TANGAZDASÁG BÚSLAK s.r.o. - Dunatőkés